HĐND xã Khánh Thượng khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4

Ngày đăng 20/06/2022 | 18:06  | Lượt xem: 78
Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Khánh Thượng

Các đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri tại các tổ bầu cử

Ngày đăng 17/06/2022 | 08:10  | Lượt xem: 1
Ngày 14-15/6/2022, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư HĐND xã Khánh Thượng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tại 06 tổ bầu cử trên địa bàn xã.

Tổ Đại biểu HĐND huyện Ba Vì - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX

Ngày đăng 26/11/2021 | 16:03  | Lượt xem: 10
Tổ Đại biểu HĐND huyện Ba Vì - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX

Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND xã Khánh Thượng

Ngày đăng 13/09/2021 | 21:14  | Lượt xem: 14
Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND xã Khánh Thượng.

Hoạt động của hội phụ nữ xã Khánh Thượng

Ngày đăng 13/09/2021 | 21:12  | Lượt xem: 16
Hoạt động của hội phụ nữ xã Khánh Thượng

Tổ Đại biểu Đơn vị bầu cử số 4 - HĐND huyện Ba Vì tiếp xúc với đại biểu

Ngày đăng 13/09/2021 | 21:10  | Lượt xem: 7
Tổ Đại biểu Đơn vị bầu cử số 4 - HĐND huyện Ba Vì tiếp xúc với đại biểu

HỎI –ĐÁP DỊCH VỤ CÔNG MĐ3

Ngày đăng 13/09/2021 | 21:01  | Lượt xem: 3021
HỎI –ĐÁP DỊCH VỤ CÔNG MĐ3
LIÊN KẾT WEB SITE