Tổ Đại biểu HĐND huyện Ba Vì - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX

26/11/2021 16:03

Ngày 25/11, tại xã Khánh Thượng, Tổ đại biểu HĐND huyện Ba Vì – Đơn vị Bầu cử số 01, do đồng chí Đinh Hải Bình- UVTV, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri 04  xã Khánh Thượng, Ba Trại, Ba Vì và Minh Quang trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

https://bavi.hanoi.gov.vn/documents/3676906/6213824/IMG_9987.JPG/05b140da-c16a-4f19-b2d4-1533b71e79a6?t=1637906032048

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 4 xã tại hội nghị tiếp xúc trước và thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung của Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử tri của các xã đã tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND huyện tập trung vào các vấn đề được cử tri các xã quan tâm như: đề nghị Huyện quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để đạt chuẩn trường học trên địa bàn các xã miền núi; quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn cơ bản đảm bảo để phấn đấu đạt xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đầu tư cứng hóa giao thông nội đồng thuận tiện cho người dân sản xuất.

https://bavi.hanoi.gov.vn/documents/3676906/6213824/IMG_9968.JPG/7d8de87e-545b-4a4d-9565-948489370e37?t=1637906028873

Cử tri xã Khánh Thượng nêu ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND huyện

Cử tri của xã Khánh Thượng đề nghị Huyện quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc UBND xã, quan tâm kè cấp bách sạt lở tuyến sông thuộc thôn Khánh Chúc Bãi- xã Khánh Thượng; chế độ bồi dưỡng đối với các chi hội trưởng ở thôn hiện nay là quá thấp để nghị được Huyện và Thành phố tiếp tục quan tâm, đề nghị Huyện chỉ đạo chuyển công tác quản lý điện hiện nay do HTX Điện lực Khánh Thượng quản lý về cho công ty Điện lực quản lý…..

https://bavi.hanoi.gov.vn/documents/3676906/6213824/IMG_9981.JPG/6e4d742a-62d5-45b6-98cf-d724d3d739de?t=1637906030312

Đ/c Đinh Hải Bình- UVTV, Phó Chủ tịch H ĐND huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thay mặt Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì, đơn vị bầu cử số 01, đồng chí Đinh Hải Bình- UVTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí cho biết: Ba Vì là huyện còn khó khăn của Thủ đô, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện, các xã còn lại đã nỗ lực phấn đấu về đích Nông thôn mới, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, cơ sở vật chất trường học để hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, đặc biệt là huy động sự vào cuộc của Nhân dân “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Huyện nhà, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho biết: mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng năm 2021, huyện Ba Vì có 20/25 chỉ tiêu kinh tế- xã hội hoàn thành đạt và vượt. Thời gian tới, đồng chí mong muốn cán bộ và Nhân dân các xã phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội, cùng chung tay góp sức xây dựng thành công chương trình Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị, đề xuất Tổ Hội đồng sẽ tổng hợp, báo cáo và trình Thường trực HĐND huyện, các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Lê Thu – Trung tâm VHTT &TT huyện Ba Vì