Ngày 08/6/2022 UBND xã Khánh Thượng phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường huyện Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, triển khai kế hoạch tháng hành động vì môi trường.

Ngày đăng 08/06/2022 | 14:17  | Lượt xem: 8
Ngày 08/6/2022 UBND xã Khánh Thượng phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường huyện Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, triển khai kế hoạch tháng hành động vì môi trường.

 Ngày 02/6/2022 Đảng ủy –UBND xã Khánh Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 và triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Ngày đăng 03/06/2022 | 15:25  | Lượt xem: 6
 Ngày 02/6/2022 Đảng ủy –UBND xã Khánh Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 và triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã Khánh Thượng về công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024, ngày 29/5/2022 các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

Ngày đăng 01/06/2022 | 14:35  | Lượt xem: 4
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã Khánh Thượng về công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024, ngày 29/5/2022 các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

Xã Khánh Thượng tổ chức hội nghị giao ban, gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Ngày đăng 07/02/2022 | 16:02  | Lượt xem: 34
Gặp mặt đầu xuân

Khánh Thượng đã tổ chức đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021.

Ngày đăng 21/09/2021 | 09:57  | Lượt xem: 782
Khánh Thượng đã tổ chức đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021.

Những tấm lòng nhân ái chung tay phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:28  | Lượt xem: 606
Những tấm lòng nhân ái chung tay phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động giáo dục xã Khánh Thượng

Ngày đăng 13/09/2021 | 21:20  | Lượt xem: 1124
Hoạt động giáo dục xã Khánh Thượng
LIÊN KẾT WEB SITE