Xã Khánh Thượng tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

02/10/2021 16:03

Trong hai ngày 30/9 và 01/10, xã  Khánh Thượng  đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.

 Dự  và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Thượng tá  Đào Tuấn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Vì là phó ban chỉ đạo diễn tập huyện Ba Vì.

Đ/c Hoàng Văn Chìu Phó BT Đảng ủy - CT UBND xã phát biểu khai mạc

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng  Thắng Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng  các đồng chí cán bộ BCH quân sự huyện Ba Vì.Về phía  xã Khánh Thượng có đồng chí  Nguyễn Hữu Thịnh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Chí Thủy Phó  bí thư thường trực Đảng ủy cùng sự tham gia của các  đồng chí   lãnh đạo thường trực Đảng ủy- HĐND-UBND - UB MTT, các đoàn thể chính trị, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã, cán bộ chiến sĩ DQTV  trong khung diễn tập xã.

                        đc Chỉ huy trưởng báo cáo kế hoạch CĐPT hiệu chỉnh

Đồng chí Hoàng Văn Chìu phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND, Trưởng ban tổ chức diễn  tập xã Khánh Thượng đã phát biểu khai mạc diễn tập với những nội dung  cơ bản trong khung diễn tập về vận hành cơ chế chuyển trạng thái được thực hiện rút gọn:

 Do điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid- 19 nên Ban Chỉ đạo diễn tập xã Khánh Thượng đã điều chỉnh  kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã  năm 2021 cho phù hợp với tình hình phòng chống dịch. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ được xây dựng, chia làm 03 giai đoạn:

 Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Chuyển xã vào trạng thái, tình trạng có tình huống về an ninh, quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng cơ động thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng cơ động tăng cường; Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tình huống A2;  Chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh. 

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Điều chỉnh, bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ;  Hội nghị quán triệt nhiệm vụ quân sự và chỉ thị cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phuong bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ; tổ chức phê duyệt kế hoạch cho các cơ quan, ban ngành.

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ

Tuy nhiên do phải  đảm bảo công tác phòng chống dịch nên Ban chỉ đạo đã cắt giảm quân số tham gia các phần xử lý tình huống A2 và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần xử lý tình huống A2 và thực hành diến tập chiến đấu phòng thủ sẽ thực hiện khi điều kiện cho phép.  Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã  chỉ  thực hiện các phần nội dung vận hành cơ chế  với số lượng thành phần tham gia là nòng cốt của Ban chỉ đạo diến tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

 Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; là cơ sở để cấp ủy, chính quyền vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn.

        Tình huống giả định: Hội nghị BCHQS xã triển khai kế hoạch CĐPT

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc diễn tập, đồng chí Thượng tá  Đào Tuấn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Vì là phó ban chỉ đạo diễn tập huyện Ba Vì đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho công tác diễn tập của địa phương  trong bối cảnh tập chung  các biện pháp phòng chống dịch covid-19. Tuy nhiên lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã  đã chỉ đạo Ban CHQS xã tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trong khung diễn tập phù hợp với tình hình thực tế thông qua các vai diễn tập được thể hiện rất thuần thục. Đồng chí  đề nghị  địa phương tiếp  tục duy trì  và phát huy có hiệu quả công tác Quốc phòng và quân sự địa phương trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo địa phương  đã  ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Đồng chí  đã biểu dương các tập thể,cá nhân hoàn thành xuất  sắc công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện góp phần cho cuộc diễn  tập chiến đấu phòng thủ  cấp xã năm 2021  của xã  Khánh Thượng thành công tốt đẹp./.

    

UBND xã Khánh Thượng