Công an xã Khánh Thượng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/09/2021 21:43

Công an xã Khánh Thượng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021- 2026

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thường trực Đảng ủy - UBND, Ủy ban bầu cử xã Khánh Thượng; thực hiện kế hoạch số 01, ngày 30/01/2021 và  quyết định số  02, ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã Khánh Thượng. Theo quy định,  xã Khánh Thượng  được thành lập 06 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021- 2026.

 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương xã Khánh Thượng với địa bàn giáp ranh có địa hình rộng, có thể tiềm ẩn về diễn biến phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn, đặc biệt là dịp trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 -2026.

Chiều ngày 14/05/2021 Công an xã Khánh Thượng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch  đảm bảo ANTT trước, trong và  sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021- 2026 do công an xã trực tiếp triển khai.

Tới dự và và chỉ đạo hội nghị có  đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đồng chí Hoàng Văn Chìu Phó bí thư Đảng ủy , Chủ tịch  UBND xã cùng các đ/c lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ông, bà thành viên  của Ủy ban bầu cử xã, Ban chỉ huy quân sự xã, các ông, bà tổ trưởng của 06 tổ bầu cử cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an xã.

 

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và  sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021- 2026 với 05 mục tiêu và 07  nhiệm vụ trọng tâm nhằm  giữ vững  an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để đột xuất, bất ngờ sảy ra,  đạc biệt là từ trước, trong và  sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026.

Công an xã đã triển khai phương án xử lý 06 tình huống giả định gây mất an ninh trật tự để quán triệt đến cán bộ chiễn sĩ phối hợp với các đơn vị bầu cử trên địa bàn  xã kịp thời xử lý khi có tình huống xẩy ra.

Chỉ đạo hội nghị, đc Hoàng Văn Chìu Phó bí   thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phó Chủ  tịch ủy ban ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026 xã Khánh Thượng đã phát biểu chỉ đạo các thành viên trong Ủy ban bầu cử xã, đặc biệt là Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã  chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban bầu cử xã, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp  thực hiện có hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021- 2026 gắn với đảm bảo  các quy định về phòng, chống dịch covid 19, để quyết tâm hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính trị trong kỳ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026, góp phần giữ vững ANCT - TTAT xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

                                                 Nguyễn Trung Thành