Ban chỉ huy Quân sự xã Khánh Thượng tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021

13/09/2021 21:46

 

Sáng ngày 02/6/2021, Ban chỉ huy Quân sự xã Khánh Thượng đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021. Qua hoạt động huấn luyện, nhằm triển khai, thống nhất một số nội dung về nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương; công tác DQTV, GDQP&AN theo quy định của pháp luật. Làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thống nhất ở cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Sau khi khai mạc, đồng chí Nguyễ Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng đã trao quyết định kết nạp 17 đồng chí dân quân năm 2021.

 

Tới dự lễ khai mạc và ra quân huấn luyện, có các đồng chí lãnh đạo BCH quân sự huyện Ba Vì, lãnh đạo Đảng ủy  - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Khánh THượng.  Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Chính trị viên đã thay mặt lãnh đạo địa phương phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp huấn luyện diễn ra trong thời gian 10 ngày phải đảm bảo tuân thủ giáo trình, thời gian và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid  - 19.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí  Thượng tá  Hoàng Văn Quy- Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó bí thư Đảng ủy quân sự huyện- Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Ba Vì nhấn mạnh: Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ luôn được xác định có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT  địa phương  góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 02/6 đến 08/6/2021, 28 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ dân quân trên địa bàn sẽ được Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Những vấn đề cơ bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quân sự - quốc phòng địa phương, trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Được hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, giáo án và thống kê huấn luyện cho các đối tượng Dân quân tự vệ; hướng dẫn tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tổ chức và phương pháp thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ ở cơ sở, hướng dẫn soạn giáo án và thực hành giảng bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh Dân quân tự vệ; các tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK; hướng dẫn soạn giáo án và thực hành giảng bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh; các tư thế động tác nằm, quỳ, đứng ném lựu đạn. Gắn công tác huấn luyện  với tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ.

                                                                                                            Tin và ảnh : Trung Thành